Emballasje

Det er ikke så lett å vite hva som er god eller dårlig emballasje for matvarer. Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat og til bruk ved alle temperaturer. Noen emballasjetyper er merket for oppbevaring.

Merkingen skal opplyse brukeren om hvorvidt emballasjen er ment for kontakt med næringsmidler. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer og blir stadig mer utbredt på skåler, bokser og esker av plast. Symbolet illustrerer at emballasjen er egnet til kontakt med mat og drikke. Emballasjen kan alternativt gis en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel brødpose eller matpapir. De vanligste emballasjetypene er:

Folier

Aluminiumsfolier og plastfolier er mye brukt i privathusholdninger. Vær nøye med å lese bruksanvisningen for disse produktene da de kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Aluminiumsfolie er oftest ikke egnet til kontakt med sure og salte næringsmidler. Plastfolier kan ha begrensninger for kontakt med fete næringsmidler eller være uegnet til oppvarming i mikrobølgeovn.

Bokser og esker

Tomme isbokser eller bærkurver brukes av mange til oppbevaring av matrester. Det er viktig å merke seg at denne typen emballasje i utgangspunktet er ment for engangsbruk. Produktene bør ikke gjenbrukes til kontakt med andre næringsmidler enn det som de opprinnelig var fylt med. Kjøp heller plastbokser for næringsmidler i dagligvareforretningen.

Tørkeruller

Ikke alle tørkeruller er egnet til mat. Tørkeruller som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat eller som "reservefilter" til kaffetrakteren. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som for eksempel tungmetaller og trykkfargerester, og er derfor kun egnet til å tørke hender og kjøkkenbenker. Tørkeruller som benyttes til å tørke av maten bør være produsert for den aktuelle bruken. Det vil si at papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet eller med en tekst som sier at det er egnet for direkte kontakt med kjøtt, fisk eller andre næringsmidler.

Oppvarming i mikrobølgeovn

Bruk av plastmaterialer i mikrobølgeovn krever at plasten tåler varme. Det kan være lurt å sjekke om bruk i mikrobølgeovn står omtalt i bruksanvisningen for emballasjen. Næringsmidler må ikke varmes i originalemballasjen dersom det ikke er spesifikt angitt på pakken.

Pantbare gjenbruksflasker

Gjenbruksflasker bør ikke fylles med andre næringsmidler enn det som ble tappet på dem fra mineralvannprodusentens side. Gjør det til en regel å legge flaskene rett i pantekassa!

Forbrukerkjemikalier, som for eksempel malingtynner, skirens eller motorolje, som helles på flaskene, vil kunne utgjøre en helsefare for den neste forbrukeren som benytter flasken. Heller ikke andre næringsmidler med sterk lukt eller smak må helles på flaskene fordi stoffene kan sette seg fast i materialet. Selv om returflasker skal være grundig kontrollert, både med tanke på helsefarlige stoffer og sensoriske avvik før gjenfylling, må flaskene ikke pantes hvis man er i tvil om hvilke væsker som er oppbevart på dem.