Naturlige gifter

Biologiske gifter/biotoksiner er et stort område, som det blir stadig mer fokus på internasjonalt og nasjonalt.

Biotoksiner består av mange forskjellige toksiner fordelt på flere grupper som muggifter, algegifter i marine- og ferskvannsmiljø, plantegifter, storsopp gifter og biogene aminer.

Problemstillingene er komplekse i forhold til mat, fordi slike gifter i sin natur er flyktige. Det er begrenset hva forbrukeren selv kan gjøre for å unngå dem - og det er så å si umulig å etablere allmenngyldige forholdsregler og rutiner for å unngå skader som følge av naturlige gifter i mat.

Eksempler på problemstillinger

  • Algegifter i krabber, som tidligere bare var et problem i blåskjell og andre skjell.
  • Cyanider i bambusskudd, cassava og andre matplanter på det norske marked som kan forårsake helseskade.
  • Lektiner i belgfrukter og solanin i poteter er andre eksempler på plantegifter.
  • Mugg gifter kan være tilstede i en rekke matvarer, som korn, kornprodukter, nøtter, tørkede frukter, kaffe, fruktjuicer, vin, øl, melk, ost og enkelte kjøtt og fiskeprodukter.
  • Matsopp som forveksles med giftig sopp kan gi akutte alvorlige helseskader. Mange matsopper inneholder også gifter som fjernes ved forvelling.
  • Biogene aminer som kan gi allergiske reaksjoner er et mikrobiologisk mål på kvalitet ved eksport/import av fisk, men finnes også i oster, vin og andre matvarer.