Holdbarhet

Holdbarhet er et veiledende begrep for hvor lenge man kan oppbevare en matvare før den ikke egner seg å spise lenger. Dersom det er vekstvilkår for bakterier, vil disse formere seg og mangedobles over tid. Det er denne tiden som avgjør holdbarheten på en matvare. Jo dårligere vekstvilkårene er, jo tregere skjer formeringen, jo lengre blir holdbarheten.

Den vanligste måten å kontrollere bakterieveksten på, er å oppbevare matvarer kjølt eller fryst. Ved temperaturer under -18 grader stopper formeringen helt. Ved kjøleskapstemperatur skjer formeringen tregt, derfor er en vare lengre holdbar i kjøleskap enn i romtemperatur.

Merking

  • Siste forbruksdag
    Noen matvarer kan være direkte helsefarlige etter at holdbarhetsdatoen er passert, disse matvarene kaller vi for "lett bedervelige" og merkes med "siste forbruksdag" eller "holdbar til og med dato".
  • Best før
    Varer som ikke ødelegges av bakterier, kaller vi for "ikke- lettbedervelige varer". Dette gjelder blant annet frysevarer så lenge de oppbevares under -18°C. Hermetikk, brus, kaffe og andre tørrvarer er andre eksempler. På pakningene er slike varer merket med "Best før". Det er ikke helseskadelig å spise varene, men smaksopplevelsen vil ikke være den samme dersom man spiser denne lenge etter at datomerkingen er passert. Da vil kvaliteten bli dårligere ved at aroma, farge og smaksopplevelsen blir dårligere.

Datomerkingen som står på pakningene gjelder bare for den tiden produktet er uåpnet. I det pakningen åpnes vil produktet bli utsatt for bakterier. Da reduseres holdbarheten, men fordi produsentene legger inn en hvis margin kan man som regel følge den holdbarhetsmerkingen som står på pakningen. Noen produkter, sånn som juice er ofte merket med "holdbar i 5 dager etter åpning".

Dårlig mat forblir dårlig

Et viktig prinsipp med holdbarhet er at bakterievekst som har skjedd ikke er så lett reversere. Man kan for eksempel ikke fryse ned et produkt for å drepe bakterier, varer som er dårlige når de fryses ned er like dårlige når de tines igjen. Ved varmebehandling kan man imidlertid drepe bakterier og få mindre bakterier og gjennom en slik behandling unngå matforgiftning. Men vær oppmerksom på at noen bakterier produserer gifter (toksiner). Disse blir ikke borte ved varmebehandling og kan gi matforgiftning til tross for at varmebehandlingen har vært god.