Kilder

 • Nyttig om kjøtt - Opplysningskontoret for kjøtt
 • www.matprat.no
 • www.matportalen.no
 • www.bakers.no
 • www.mattilsynet.no
 • interne kurs i Kjøpmannshuset
 • lammekjøtt, verden på en tallerken - Opplysningskontoret for kjøtt
 • TryggMat ditt ansvar - intern opplæringskurs Kjøpmannshuset
 • Fakta om fisk - Eksportutvalget for fisk
 • www.naaf.no
 • www.bama.no
 • Fairtrade Max Havelaar - Fairtrade Max Havelaar Norge
 • Vask- og desinfeksjon i næringsmddelindustrien - Per Einar Granum 1992
 • Mat uten hemmeligheter - Debio
 • bra for miljøet - bra for deg - Miljømerking